تلفن تماس : 30 50 00 66 - 021

اخبار کانکس

تاریخ انتشار : 2015/10/17

اخبار کانکس – کانکس اسکابن

از آنجا که میدانید، خبر گزارشی از رویدادهای واقعی و عینی است که دارای یک یاچند ارزش خبری باشد. چگونگی ارائه این گزارش، تحت تاثیر عوامل درون سازمانی وبرون سازمانی شکل می گیرد و اخبار کانکس نیز از این قاعده جدا نمیباشد.
ويژگی  خبر:
کانکس اسکابن سعی دارد، خبری که ازطریق وب سایت خود به اطلاع مردم میرساند درست، شفاف وکامل باشد. این مفاهیم باید از مرحله گردآوری اطلاعات حول و حوش یک واقعه تا مرحله ارائه آن درنظرگرفته شود

ارزش خبری در اسکابن:
هرروز صدها وشایدهزاران رویداد کوچک وبزرگ درگوشه وکنار جهان اتفاق میافتد، که یک یا دو خبر در هفته به کانکس اختصاص دارد اما امکان تهیه گزارش ازهمه آنها وجود ندارد و تعداد زیادی از وقایع نیزکه با کانکس مرتبط میباشند، ارزش خبری لازم را برای گزارش وانتقال آنها به مخاطبان ندارد. بنابراین برای تشخیص این که چه رویدادی ارزش تهیه گزارش دارد، احتیاج به معیارهایی است که به کمک آن بتوان وقایع را ارزشیابی وگزارش جامعی ازآن رویداد برای مخاطبان تهیه کرد.

کانکس اسکابن، همداره میکوشد تا با جستجو در اخبار، اخبار واقعی در مورد کانکس را به اطلاع شما عزیزیزان برساند.

برای خواندن اخبار کانکس، لطفا بر روی خبر مورد نظر کلیک نمایید تا بتوانی آن خبر را مطالعه نمائید.

بی مسئولیتی هلال احمر برای خرید کانکس  * کانکس نشینی بیماران باغملکی   * وضع نامناسب کانکس مدرسه در نایسر سنندج   * برنامه اورژانس برای حذف کانکس و پایگاه فرسوده