تلفن تماس : 30 50 00 66 - 021

تماس با ما

تاریخ انتشار : 2015/04/02

آدرس

تهران، میدان فاطمی، خیابان گلها

iran, tehran, fatemi

۴۸ ۴۶ ۹۹ ۸۸ – ۰۲۱ ( ۱۰ خط )

۳۰ ۵۰ ۰۰ ۶۶ – ۰۲۱

۰۹۱۲۲۹۵۴۸۹۰  ( مدیریت فروش: ایمان زاده)

۰۹۰۲۲۰۰۱۰۱۵

ایمیل : eskabonconex(at)gmail.com