تلفن تماس : 30 50 00 66 - 021

نوشته هایی با برچسب "کانکس بیمارستان میلاد"

کانکس بیمارستان میلاد

کانکس بیمارستان میلاد در سال ۱۳۸۷ و به سفارش مسئولین این بیمارستان در سرکت بزرگ کانکس اسکابن تولید گردید. کاربری این کانکسها جهت گیتهای ورود و خروج بیمارستان بوده و مدیران بیمارستان میلاد با استقرار پرسنل خود در این کانکسها ورود و خروج وسیله های نقلیه را کنترل مینمایند، کانکس بیمارستان میلاد دارای یک درب […]

ادامه مطلب