تلفن تماس : 30 50 00 66 - 021

برچیده شدن کانکسهای شادگان

تاریخ انتشار : 2018/10/18

در سال نودو هفت کانکسهای پادگان برچیده شد.

شادگان کجاست؟

شادگان شهریست که در فاصله ۱۲۰ کیلومتری اهواز و ۹۷۱ کیلومتری تهران واقع شده و آب و هوای آن گرم و بیابانی است.در این شهر و پیرامون آن نخلستان‌های بسیار گسترده‌ای وجود دارد.

مسئول نوسازی و تجهیز مدارس شادگان، در گفتگو با کارشناس شرکت کانکس اسکابن گفت:

با پیگیری های صورت گرفته تا پایان سال تحصیلی جاری تمامی مدارس کانکسی برچیده خواهد شد. آقای بهزاد جعفر زاده در این گفت و گو همچین اظهار داشت تنها دو مدرسه کانکسی درسطح شهرستان است که این مدرسه ها نیز در کمترین زمان ممکن احداث و تحویل خواهد شد که این موضوع باعث خوشحالی دانش آموزان گردیده است.

آقای بهزاد جعفر زاده با اشاره به تحصیل ۳۲ هزار دانش‌آموز در این شهرستان شادگان گفت: دو مدرسه کانکسی در شهرستان شادگان وجود دارد که با احداث مدارس مناسب، درسال جاری، مدارس کانکسی در این شهرستان برچیده می‌شوندو برای سال آینده کانکس مدرسه درسطح شهرستان شادگان وجود نداشته باشد.

وی با بیان اینکه مهمترین اولویت سازمان نوسازی مدارس، ارتقای شاخص های کیفی فضای آموزشی مدارس است به کارشناسان شرکت کانکس اسکابن گفت: توجه به توسعه و بهسازی فضاهای آموزشی نقش مهمی در بهبود وضعیت آموزشی و پرورشی دانش آموزان دارد، البته کانکسها نیز در زمان خود و هنگامی که مدرسه ای وجود نداشت کمک شایانی به تحصیل دانش آموزان این منطقه نمود.

تولید کانکس مدرسه توسط شرکتهای بزرگ کانکس سازی از جمله کانکس اسکابن در این سالها نه تنها در شادگان بلکه در تمامی شهرها و استانهایی که با کمبود مدرسه مواجه بودند کمک فراوانی نمود.

مسئول نوسازی و تجهیز مدارس شادگان در پایان گفت: مشارکت خیران در ساخت مدرسه و تامین فضای آموزشی بی بدیل است و بدون کمک آنها هرگز قادر به تامین نیازهای تحصیلی نبوده است.

احتمالا قرار شد این کانکسها پس از جمع آوری به مناطق یا روستای دیگری انتقال یابد.

خبر برچیده شدن کانکسهای شادگان و سات مدارس در روزنامه ها ی محلی نیز انعکاس داشت.

دیدگاه ها بسته شده اند.